Politica de confidențialitate

~ Actualizat 2022

1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

LEMONS MARK DESIGN S.R.L. în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web lemonsmark.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea contactării noastre.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, Lemons Mark are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Societatea noastră se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului lemonsmark.ro, așa cum prevăd dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (Art. 15)

 • Dreptul la rectificare (Art. 16)

 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) (Art. 17)

 • Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18)

 • Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20)

 • Dreptul la opoziție (Art.21)

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Lemons Mark în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta / notifica oricând, utilizand datele de contact existente pe site.

Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră sa fie colectate, vă rugăm sa nu ni le furnizați.

2. Scopul colectării datelor

 • oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră;

 • pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați solicitat in sistem on-line și a vă furniza informații suplimentare cu privire la acestea;

 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing;

 • pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care sunteți interesați să faceți parte din echipa Lemons Mark și ați trimis un CV, către departamentul Resurse Umane, prin intermediul site-ului.

 • Lemons Mark nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de bună credință, că legislația ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății societății noastre.

3. Securitatea datelor colectate și procesate

Lemons Mark utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare.

Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cat și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date securizat.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate.

4. Definitii

Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.